recurrence risk

1 – Ailenin bir veya birkaç bireyinde görülmüş herhangi bir genetik hastalığın, aynı aileye mensup diğer bir kişide veya o ailenin daha sonraki kuşağında da görülebilirle olasılığı; nüks riski. 2- Enfeksiyöz ya da malign hastalığın tedaviden bir süre sonra nüksetme olasılığı,

Categories:

Bir Cevap Yazın