Rappaport classification

Hodgkin dışı (non-Hodgkin) lenfomların, -Lukes Collins sınıflamasından önceki- sınıflandırılması; Rappaport sınıflaması (Bu sınıflandırmaya göre, lenfomlar önce -gelişme tarzı dikkate alınarak- nodüler ve difüz lenfom olmak üzere ikiye, daha sonra hücrelerin -mikroskop altındaki- sitolojik özellikleri dikkate alınarak, kendi içinde gruplara ayrılır)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir