Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

ramus anterior nervi spinalis

Bk. anterior ramus of spinal nerve

Exit mobile version