Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

radiation damage

İyonize radyasyona maruz kalış nedeniyle oluşan doku harabiyeti; radyasyon hasan

Exit mobile version