Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

rachitic scoliosis

Raşitizm (rickets)’e bağlı olarak gelişen skolyoz; raşitik skolyoz.

Exit mobile version