psychomotor temporal lobe epilepsy

Temporal lob’taki lezyon nedeniyle gelişen, özellikle kol ve bacaklarda konvülsiyonların eşlik ettiği bilinç bozukluğu; psikomotor temporal lob epilepsisi

Categories:

Bir Cevap Yazın