Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

progressive hypertrophic neuropathy

İlerleyici hipertrofik nöropati. Bk. DejerineSottas disease

Exit mobile version