processus styloideus ulnae

Bk. styloid process of ulna

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir