Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

primitive yolk sac

Blastosist’in gelişimi sırasında hipoblast ile ekzoçölo-nıik zar (Heuser zarı) arasında kalan boşluk; ekzoçölo-mik boşluk; primitif yolk kesesi

Exit mobile version