primitive yolk sac

Blastosist’in gelişimi sırasında hipoblast ile ekzoçölo-nıik zar (Heuser zarı) arasında kalan boşluk; ekzoçölo-mik boşluk; primitif yolk kesesi

Categories:

Bir Cevap Yazın