pharmacochemistry 

Farmakokimya; farmasötik kimya. Bk. pharmaceutical chemistry.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir