Peyer’s plaques

İleum mukozası üzerinde küçük oval kabartılar şeklinde kendisini gösteren, submukoza’da yerleşik, lenfoid doku kümecikleri; ileum’daki küçük lenf düğümleri; Peyer plakları (Birbirine yakın diziliş gösterirler)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir