perseveration

1- Bazı sözcük ve sözleri gereği olmaksızın devamlı olarak tekrarlama; özellikle değişik sorulara aynı sözcük veya sözden oluşan karşılık verme; perseverasyon (Bazı akıl hastalarında görülür). 2- Herhangi bir hareketin, uyartı ortadan kalkmasına rağmen devam etmesi; kişi hafızasının bir uyartıdan diğerine süratle geçememesi nedeniyle -uyartı değişmesine rağmen- ilk uyartının zihinde bıraktığı izlenimi sürdürmesi hali.

Categories:

Bir Cevap Yazın