penetrance

1- Herhangi bir şeyin, bir madde ya da oluşumu delip içine girme yeteneği veya derecesi; penetrans. 2- Işının, dokudan geçme yeteneği ya da derecesi; nüfuz gücü; penetrans. 3- Belli bir genotip’e sahip kişiler arasında, bu genotip’ten -aynı çevresel koşullar altında- belirlemesi beklenen fenotip’i gösterenlerin % olarak oranı; genetik etkinlik; genetik penetrans

Categories:

Bir Cevap Yazın