pectinate line

Anal kanalın endoderm’den gelişen üst bölümü ile ektoderm’den gelişen alt bölümü arasındaki, çentikli birleşme çizgisi; dişli çizgi; pektinat çizgi (Bu sınırda silindirik epitel, yassı epitele dönüşür)

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir