pecten ossis pubis

Pubis üst kolunun ön kenarını oluşturmak üzere, eminentia iliopubica‘dan tuberculum pubicum’a uzanan -musculus pectineus’un tutunup başladığı- keskin kabartı; pubis tarağı [Pubis tarağı, terminal çizgi (linea terminalis)’nin pubis üst kolu üzerindeki bölümünü oluşturur.]

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir