Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

pars abdominalis esophagi

Yemek borusunun, üst karın boşluğunda seyreden, diyafragma ile kardiya arasındaki bölümü; özofagus’un karın bölümü

Exit mobile version