parasympatholytic

1-Parasempatik sinir sisteminden doku ve organlara iletilen uyartılan önleyen; asetilkolin reseptörlerini bloke ederek parasempatik uyartıların etkisini ortadan kaldıran; antikolinerjik; parasem-patolitik. 2 Parasempatolitik (antiKolinerjik) ilaç.

Categories:

Bir Cevap Yazın