paraganglion 

Sempatik zincir (truncus sympathicus) çevresindeki -küresel ya da oval biçim gösteren-kromafin hücre kümelerinden her biri; kromafin cisimcik; paraganglion.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir