papulo-necrotic tuberculid

Papülonekrotik tüberküloz’da görülen deri lezyonlarından her biri; papülonekrotik tüberkülid.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir