opticopupillary

1- Hem optik sinir (nervus opticus)’i hem gözbebeği (pupilla)’ni ilgilendiren; optikopupiller. 2- Hem optik siniri hem pupilla’yı tutan,

Bir Cevap Yazın