Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

optic canal

Sfenoid kemikte, içinden nervus opticus ile arteria ophthalmica’nın geçtiği, delik şeklinde geçit; görme kanalı; optik kanal

Exit mobile version