oculogyric crisis

Her iki göz küresinin genellikle yukanya doğru dönüş hareketi yapıp -birkaç dakika- sabit kalmasıyla belirgin nöbet; okülojirik kriz (Epidemik ensefalit’te görülür)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir