nylidrin hydrochloride

Raynaud hastalığı, akrosiya-noz, tromboanjiit obliterans vb. damar hastalıklarında ağızdan tablet şeklinde kullanılan, beta-adrenerjik reseptör agonisti, bir periferik vazodilatör; nilidrin hidroklorür.

Categories:

Bir Cevap Yazın