nucleus of lateral geniculate body

Talamus’un arka ucunda, dışyan dizli cisim (corpus geniculatum laterale)’in içerdiği -görme yolları ile ilgili- sinir çekirdeği; dışyan dizli cismin çekirdeği

Categories:

Bir Cevap Yazın