non-Hodgkin’s lymphoma

Lenf düğümünden ya da -lenf düğümleri dışında- bazı organlardaki len-foretiküler dokudan gelişen lenfom; Hodgkin lenfomu (Hodgkin hastalığı) dışında kalan lenfom; Hodgkin-dışı lenfom (Genellikle periferik ve mezenterik lenf düğümlerinde görülen Hodgkin-dışı lenfom’lar, baş-ladıklan lenf düğümünden diğer lenf düğümlerine ve organlara yayılırlar. Histolojik yönden çeşitli atipik hücreler gösterirler ve bu hücre tipine göre sitolojik olarak sınıflandırılırlar. Hodgkin-dışı lenfom’lar morfolojik yapılarına göre nodüler (folliküler) ve difiiz olmak üzere iki gruba, malignite derecesine göre de 1 – Malignite derecesi düşük, 2- Malignite derecesi yüksek olmak üzere ikiye ayrılırlar)

Categories:

Bir Cevap Yazın