Nissl’s bodies

Sinir hücresinin gövde ve dendritlerinde, krom tuzları ile kolayca boyanan, ribonükleoprotein’den zengin granüller; Nissl cisimcikleri

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir