neurosis

Çevresel streslerin ya da bilinçaltında çatışma yaratan düşünce, duygu ve dürtülerin yarattığı anksiyete’nin yenilmesindeki yetersizlik nedeniyle gelişen, psikoz’a oranla çok daha hafif ruhsal bozukluk; psikonöroz; nevroz; nöroz (Nöroz’da, psikoz’da olduğu gibi kişilik parçalanması söz konusu değildir; ancak kişilikte belli bir ölçüde değişme ve bozukluk vardır. Hasta gerçeklerden kopmamış olup zihin faaliyeti ve davranışları büyük ölçüde normal sınırlar içindedir).

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir