nervus oculomotorius

Orta beyin (mezensefalon)’de nucleus oculomotorii’den kaynaklanıp daha sonra üst ve alt olmak üzere iki dala ayrılan, üst dalı musculus rectus superior bulbi ve musculus levator palpebrae superioris’e motor, alt dalı musculus rectus medialis bulbi, musculus rectus inferior bulbi ve musculus obliquus inferior bulbi’ye motor, ganglion ciliare’ye -musculus ciliaris ve musculus sphincter pupillae’ya kısa siliyer sinirler aracılığıyla gitmek üzere-parasempatik iplikler veren sinir; üçüncü kafa siniri; okülomotor sinir (Sağ ve soldaki beraber üçüncü kafa çiftini oluşturur)

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir