Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

nervus gluteus superior

Plexus sacralis’in bir dalı olarak 4. ve 5. lumbar spinal ve 1. sakral spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp musculus gluteus minimus, musculus gluteus medius ve musculus tensor fasciae latae’da dağılan sinir; üst gluteal sinir

Exit mobile version