Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

nervus cutaneus femoris posterior

1.-3. sakral spinal sinirlerden ayrılıp gluteal bölgenin alt yansı, dış genital organlar, perine, uyluk arkası ve bacağın arka-üst taraf derilerinde dağılan sinir; uyluğun arka deri siniri

Exit mobile version