Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

nervus canalis pterygoi-dei

Nervus petrosus majör ile nervus petrosus profundus’un, kafa arka çukurunda birleşmesi ile oluşup canalis pterygoideus’u geçtikten sonra ganglion pterygopalatinum’da sonlanan, duyusal, preganglionik parasempatik ve postganglionik sempatik iplikler içeren sinir; Vidius siniri; pterigoid kanalın siniri

Exit mobile version