nervi splanchnici sacrales

Truncp sympathicus’un sakral bölümündeki sempatik ganglionlardan ayrılıp plexus hypogastricus inferior’a ulaşan sempatik sinir dalları; sakrum splanknik sinirleri; sakral splanknik sinirler

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir