Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

naloxane hydrochloride

Narkotiklerin oluşturduğu solunum depresyonunu ve yenidoğan asfiksisini tedavide, parenteral (derialtı, intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tebain türevi bir narkotik antagonisti; naloksan hidroklorür.

Exit mobile version