myotonic muscular dystrophy 

Kaslarda gelişen atrofi nedeniyle istemli kontraksiyonun bitimini takiben kasın hemen gevşeyememesi ile belirgin, üst frontal bölgede saç yokluğu, üst gözkapaklarında pitoz, katarakt, kalpte ritim bozuklukları, erkekte testiküler atrofi, kadında infertilite ve adet düzensizliklerinin eşlik ettiği, genellikle 15-40 yaşlar arasında başlayıp kronik seyir gösteren kalıtsal hastalık; Steinert hastalığı; miyotonik müsküler distrofi.


Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir