musculus serratus posterior superior

Ligamentum nuchae’nın alt bölümü, 6. ve 7. boyun, 1. ve 2. göğüs omurlarının dikensi çıkıntıları ve ligamentum supraspinale’den başlayıp 2,5. kaburgaların dış yüzlerinde sonlanan, kaburgaları yukarı kaldırıcı kas; üst arka dişli kas.

Categories:

Bir Cevap Yazın