musculus orbicularis oculi

Orbital bölümü (pars orbitalis) göz çukuru (orbita)’nun içyan kenarından başlayıp orbita kenarını çevrelemesini takiben başlangıç yeri yakınında, palpebral bölümü (pars palpebralis) ligamentum palpebrale mediale’den başlayıp raphe palpebralis lateralede, lakrimal bölümü (pars lacrimalis) gözyaşı kemiğinde (os lacrimale) crista lacrimalis posteriordan başlayıp üst ve alt gözkapaklarının tarsusu’nda sonlanan, gözkapaklarını kapatıcı, komşu alın derisini dikey yönde kırıştırıcı kas; gözün çevre kası

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir