musculus longus colli

Üç bölümden oluşmuş olup üst-dışyan bölümü 3.-6. boyun omurlarının enine çıkıntılarından başlayıp1. boyun omuru (atlas)’nun ön tüberkülü (tuberculum anterius atlantis)’nde, alt-dışyan bölümü ilk üç göğüs omuru cisimlerinden başlayıp 5. ve 6. boyun omurlarının enine çıkıntılarında, içyan (vertikal) bölümü ilk üç göğüs omuru ile son üç boyun omuru cisimlerinden başlayıp2.-4. boyun omurlarının cisimlerinde sonlanan, başa ve boyna fleksiyon ve rotasyon yaptırıcı kas; boynun uzun kası

Categories:

Bir Cevap Yazın