musculus flexor pollicis brevis

Trapez kemik (os trapezium), retinaculum flexorum ve birinci metakarpal kemik tabanından başlayıp el baş parmağının proksimal falanksı tabanmda sonlanan, baş parmağa fleksiyon ve adduksiyon yaptırıcı kas; el baş parmağının kısa bükücü kası

Abductor Digiti Minimi

Categories:

Bir Cevap Yazın