Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

musculus flexor hallucis brevis

Ayak bileğinde küboid kemik (os cuboideum) ile dışyan (üçüncü) kuneiform kemikten başlayıp ayak baş parmağının proksimal falanksı tabanmda sonlanan, baş parmağa fleksiyon yaptırıcı kas; ayak baş parmağının kısa bükücü kası.

Exit mobile version