Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

musculus flexor carpi radialis

. Humerus’un içyan epikondili’nden başlayıp ikinci ve üçüncü metakarpal kemiklerin tabanmda sonlanan, ele fleksiyon yaptırıcı, ayrıca elin abduksiyon ve pronasyonuna da yardım edici kas; el bileğinin dışyan bükücü kası.

Exit mobile version