musculus extensor hallucis longus

Fibula’nın ön yüzünün orta bölümü ve membrana interossea cruris’den başlayıp ayak baş parmağı distal falanksı’nın tabanmda sonlanan, ayak baş parmağına ekstensiyon, ayağa dorsifleksiyon yaptırıcı kas; ayak baş parmağının uzun gerici kası

Categories:

Bir Cevap Yazın