Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

musculus brachialis

Humerus’un 2/3 alt bölümünün ön yüzünden başlayıp tuberositas ulnae ve processus coronoideus ulnae’da sonlanan, ön kola fleksiyon yaptıncı kas; brakiyal kas; kol kası

Exit mobile version