Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

minimal-change glomerulonephritis

Genellikle çocuklarda görülen, glomerüllerde küçük çapta değişikliklere karşın, böbrek tübüllerinin epitelinde lipid damlacıkları oluşması ile belirgin, yaygın ödem, albüminüri ve hiperlipidemi’nin eşlik ettiği glomerülonefrit; lipoid nefroz; minimal değişikliklerle belirgin glomerülonefrit.

Exit mobile version