microbiology 

Mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiyalar, mantarlar, protozoonlar)’ı, onların diğer canlılar üzerine etkilerini ve oluşturdukları hastalıkları konu alan bilim dalı; mikrobiyoloji,


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir