methylene blue test

Böbreğin işlev yeteneğini belirleme amacıyla intravenöz olarak metilen mavisi verilişini takiben, boyanın idrara geçiş süresinin belirlenmesi; metilen mavisi testi (Boyanın, enjeksiyonu takiben otuz dakika içinde idrara geçişi, böbrek çalışmasının normal olduğunu gösterir).

Bir Cevap Yazın