methicillin sodium

Penisilinaz salgılayan stafılokok enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan -penisinilaz’a dirençli- geniş spektrumlu bir yansentetik penisilin; metisilin sodyum,

Categories:

Bir Cevap Yazın