mental health

Kişinin duygu, düşünce ve davranışlan bakımından normallik gösterişi; özellikle kişinin, günlük yaşamındaki streslere zihinsel ve psişik bozukluk göstermeksizin uyum sağlayabilmesi, söz konusu stresleri, sağlığı etkilemeksizin karşılayabilmesi hali; akıl ve ruh sağlığı; ruh sağlığı

Categories:

Bir Cevap Yazın