mental apparatus

Kişiliği belirleyen ruhsal mekanizma; ruhsal sistem; ruhsal aygıt [Ruhsal aygıt, ilkel benlik (id), benlik (ego) ve üst benlik (superego) olmak üzere birbiri ile ilişkili ve birbirini bütün ley en üç kısımdan oluşur. Ruhsal aygıt ayrıca, ruhsal süreçlerin seyir alanları bakımından bilinç (conscious), bilinç öncesi (preconscious) ve bilinç dışı (unconscious) olmak üzere üç bölüm gösterir]

Categories:

Bir Cevap Yazın