medullary canal

1- İçinden omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı. 2- Uzun kemiğin gövde kısmı içindeki -kemik iliği ile dolu- boşluk; kemik iliği boşluğu; kemik iliği kanalı

Categories:

Bir Cevap Yazın